Политика за поверителност

Политика за поверителност

Важна информация

          Уведомяваме ви, че в сила е Регламентът на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз касаещ Личните данни. Регламент 2016/679 от 27 април 2016 г. се прилага за защита на физическите лица при обработването на техните Лични данни.

          По-долу ще откриете информация за правилата за обработка на Личните ви данни, които ние събираме. Правим това стриктно и при изпълнение на задължението, наложено от Общия Регламент относно защитата на данните. Известен е също и с английското си съкращение GDPR ( на английски: General Data Protection Regulation ). Моля, прочетете ги внимателно. Вашето съгласие за обработката на личните ви данни, ще ни бъде предоставено, когато вие посетите сайта Tradebg.net.

          Стремим се да предоставим всички средства за физическа, техническа и организационна защита на Личните ви данни. Прилагаме всякакви норми срещу тяхното случайно или умишлено унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване, използване или достъп.

Какво представляват личните данни?

          Личните данни са информация за идентифициран или идентифицируем човек. Личните ви данни са например име и фамилия, имейл адрес или телефонен номер. При използването на сайта, ние различаваме категории Лични данни, като например IP-адрес на потребителя и информация за предишната дейност. Тази информация е събрана, чрез „бисквитки“ и други подобни технологии. Ако „бисквитките“ не съдържат Лични данни, но съдържат друга информация, то тези „бисквитки“ също са обект на защита.

Файлове с „бисквитки“ и Лични данни

          „Cookies“, наричани по-нататък „бисквитки“, са файлове, в които, когато разглеждате уеб страница се записва информация. Тези файлове имат много функции. Позволяват на уебсайта да работи правилно, да активират предпочитанията на потребителя, както и да персонализират показваното съдържание.

Кой обработва личните ми данни?

          Администратор на Лични данни е „Технотрейд и Ко“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „България“ №1. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201902685. Ние сме администратор на вашите Лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Администратори на вашите Лични данни могат да бъдат и нашите доверени партньори, с които си сътрудничим.

Въз основа на каква правна основа се извършва обработката?

          ОРЗД посочва възможното правно основание, въз основа на което обработването на Лични данни е законно. Това е необходимостта от обработка за изпълнение на договора, по който вие сте страна. Касае се и необходимостта от обработка за цели, произтичащи от законни интереси, преследвани от администратора или от трета страна. Това са независими, функциониращи правни основания.

Защо Личните ми данни се обработват?

          Вашите данни се обработват за маркетингови и аналитични цели. Ние персонализираме съдържанието и рекламите, и анализираме активността в уебсайта и в Интернет. Един от начините, по който обработваме Личните данни, е така нареченото профилиране. Основава се на факта, че можем да създаваме предпочитания за вас въз основа на вашите данни. Възможно е и да коригираме съдържанието на показваните реклами, според нуждите и интересите ви. Уведомяваме ви, че не взимаме автоматизирани решения, включително въз основа на профилирането.

          Подобно на повечето онлайн компании ние използваме помощта на други субекти в нашите операции. Това  често включва и прехвърлянето на вашите Лични данни. Във връзка с това, ако е необходимо, ние предаваме вашите Лични данни на доверените си партньори.

          Ние не обработваме конкретни категории Лични данни относно присъди и нарушения на закона или свързаните с тях мерки за сигурност. Специфичните категории данни включват Лични данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или идеологически убеждения. Данните може да касаят членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни за физическо лице с неидентифицируемо идентифициране.

За какъв период ще бъдат обработвани данните ми?

          Вашите Лични данни ще бъдат обработвани при съгласие, или докато то не бъде оттеглено. Те ще бъдат обработвани и за периода, необходим за постигане на посочените по – горе цели. Съхраняват се и след този период, до момента на предписване на претенции, или до изтичане на задълженията за съхранение. Всички правила са произтичащи от разпоредбите на закона.

          Ако обработването на данни се извършва, чрез дадено съгласие, то тогава имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Това не засяга законността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди нейното оттегляне.

Какви права имам във връзка с обработката на моите Лични данни?

          Във връзка с обработката на Личните ви данни имате право на:

– достъп до вашите Лични данни;

– коригиране на вашите Лични данни;

– изтриване на Личните ви данни;

– ограничения върху обработката на вашите Лични данни;

– възражение срещу обработката на вашите Лични данни;

– прехвърлянето на вашите Лични данни;

– подаване на жалба до надзорния орган.

          Споменатите по – горе права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на възражението си по електронна поща на адрес:  info@uredi.net

Имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработването на вашите Лични данни.

Съгласие

          Получените данни ще бъдат съхранени, чрез прилагането на стриктни изисквания, и в законоустановения срок. Ако сте съгласни с обработването на вашите Лични данни, то вие можете да посетите сайта Tradebg.net.